Pályázatok

Pályázatok

Pályázati projektek / Megvalósult projektek:
Gazdasági épület, amely épületben található könyvtár, nyugdíjas ház, orvosi rendelő, nemzetiségi iroda, garázs, raktár helységekre adunk be pályázatot hőszigetelés, elektronika, nyílászáró cserére.
Start program keretében térkövet gyártunk, a gyártott térkövet saját közterületünk csinosítására használjuk.

Pályázati projektek / Megvalósulásra váró projektek:

cats

A kedvezményezett neve: Táska Község Önkormányzata
A projekt címe: Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032
A szerződött támogatás összege: 10.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 10.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a településen élők számára színvonalas óvodai szolgáltatás kerüljön nyújtásra. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök is ezt a célt hivatottak szolgálni.
Korábbi pályázat során az óvoda külső és belső felújítása megtörtént, de ennek során az eszközállomány megújítása nem valósult meg. Fontos, hogy a településen élők hozzáférhessenek a színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz, mely révén biztosított a szolgáltatást igénybevevői részére az esélyegyenlőség, s a társadalmi különbségekből adódó hátrányok csökkentése.
Az óvoda jelenlegi eszközállománya nagyon elavult, a bútorok mérete nem mindig megfelelő, balesetveszélyesek. Több eszközzel nem rendelkezik jelen pillanatban az óvoda, amelyek nélkülözhetetlenek a megfelelő óvodai neveléshez, a gyermekek megfelelő testi és szellemi fejlesztéséhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.

Óvoda bútorainak felújítására kívánunk pályázni.
Szent Márton év 1700. évfordulójára nyert pályázaton a templom kertben az emlékév alkalmából 2016. novemberében szobrot kívánunk avatni.