Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el

a) rendezvények, közösségi programok szervezése,

b) közművelődési, kulturális programok támogatása,

c) a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása,

d) önkormányzati elismerések,

e) önkormányzati segély nyújtása

f) támogatja a településen megvalósuló lakásépítéseket, vásárlásokat, bővítéseket, korszerűsítéseket)

g) tanyagondnoki szolgálat működtetése;

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Dokumentumok:

Támogatást igénylő nyomtatványok

Adó nyomtatványok

3. Közszolgáltatások

Szilárd hullladékszállítás

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.

8700 Marcali, Dózsa György utca 1.

Tel: +36 85 630 290

E-mail:

info@mtksz.hu

ugyvezeto@mtksz.hu

ugyfelszolgalat@mtksz.hu

A szilárd hulladék szállítására vonatkozó díjak a formanyomtatványok, és további  információk az alábbi honlapon érhetők el:  http://www.mtksz.hu/

4. A szerv nyilvántartásai

Nyilvántartások

5. Nyilvános kiadványok

6. Döntéshozatal, ülések

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Előterjesztések

Jegyzőkönyvek

Rendeletek

8. Pályázatok

9. Hirdetmények

Hirdetmények

10. Közérdekű adatok igénylése

11. Ellenőrzés

12. Közzétételi listák- hatósági statisztika

13. Intézkedés